Sa iyong sariling palagay, bakit napapabilang ang barayti ng wikang Jargon ang mga termino tulad ng account, balance, diagnosis at test paper?

Katanungan

Sa iyong sariling palagay, bakit napapabilang ang barayti ng wikang Jargon ang mga termino tulad ng account, balance, diagnosis at test paper?

Sagot verified answer sagot

Napapabilang sa barayti ng wikang Jargon ang mga termino tulad ng account, balance, diagnosis at test paper sapagkat ito ay may kaugnayan sa iba’t ibang hanapbuhay o larangan.

Ang wika ay may iba’t ibang barayti na kung saan natutukoy ito ayon sa pinagmulan, kinalakhan, antas, at pangkat na kinabibilangan ng isang indibidwal.

Kabilang sa mga barayti nito ang Jargon na pumapatungkol sa mga wikang sinasalita o ginagamit ng isang tao alinsunod sa tiyak na grupo na kinabibilangan ng isang indibidwal na sumasaklaw sa trabaho o gawaing kinabibilangan niya.

Ang barayting ito ay nasa ilalim ng sosyolek na tumutukoy naman sa antas na kinabibilangan ng isang tao sa lipunang ginagalawan gayundin sa pangkat na kinabibilangan niya.