Sa iyong sariling pananaw ipaliwanag ang kalayaan?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

Sa iyong sariling pananaw ipaliwanag ang kalayaan?

Sagot verified answer sagot

Ang kalayaan ay isang karapatang dapat matamasa o maranasan ng lahat. Ito ay ang pagkakaroon ng layang makapag-isip, gumawa, at magdesisyon para sa sarili na kung saan ang bawat galaw ay naaayon sa mga batas na umiiral sa ating pamayanan at bansa.

Isang halimbawa nito ay ang kalayaang makapagpahayag ng pansariling kalooban o kaisipan ng walang natatapakan o nasasaktang indibidwal, grupo, o institusyon.

Ang pagiging Malaya ng isang tao ay nasa kaniyang mga kamay sapagkat siya ang magdidikta at kikilos para sa sariling kapakanan.

Maaaring magamit ang independesiyang ito sa ikabubuti o ikasasama ng sarili sapagkat ang magpapasiya para rito ay ikaw o sarili mo mismo.