Sa paanong paraan mo pahahalagahan ang iyong kapaligiran para sa iyong kinabukasan?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Sa paanong paraan mo pahahalagahan ang iyong kapaligiran para sa iyong kinabukasan?

Sagot verified answer sagot

Sa paanong paraan mo pahahalagahan ang iyong kapaligiran para sa iyong kinabukasanIsang simple ngunit makabuluhang paraan ang gagawin ko upang mapahalagahan ang aking kapaligiran para sa magandang kinabukasan.

Ito ay ang pagiging responasable sa paggamit nito at sa pangangalaga rito. Uumpisahan ko ito sa maayos na pagtatapon ng basura sa tamang tapunan.

Kung may maliit akong basura at walang basurahan, maaari ko muna itong ibulsa o itago sa aking bag at tsaka na lang ilagay sa basurahan kung mayroon na.

Makatutulong din ng malaki kung ako ay palagiang sasali sa mga aktibidad na maglilinis sa mga polluted na nating kapaligiran, ilog, at dagat. Hihikayatin ko rin ang aking mga kaibigan na makiisa upang mas marami ang kikilos para sa kinabukasan.