Sa pagsusuri ng kontemporaryong isyu kinakailangan ang mga kasanayang…

Katanungan

Sa pagsusuri ng kontemporaryong isyu kinakailangan ang mga kasanayang…

Sagot verified answer sagot

Sa pagsusuri ng kontemporaryong isyu kinakailangan ang mga kasanayang...Sa pagsusuri ng kontemporaryong isyu kinakailangan ang mga kasanayang (1) pagkilala sa pangunahin at segundaryang sanggunian. Mahalaga sa ginagawang pagsusuri ang pagkakaroon nang mapagkakatiwalaang sanggunian.

(2) Ang pagtukoy sa katotohanan at opinyon ay kailangan din dahil ito ang maghihiwalay sa mga bagay na totoo at impormasyon talagang nakabatay sa datos, kompara sa mga tanging sabi-sabi lamang.

Kung minsan, nakagugulo sa pagsusuri ng kontemporaryong isyu ang opinyon lalo na sa panahon ng internet kung saan laganap ang mga pekeng balita o fake news.

At (3) pagbuo ng paglalahat o hinuha. Kung sumusuri ng isang isyu, mahalagang may mabubuong paglalahat o kongklusyon dahil ito ang magiging pinal mong opinyon sa mga usapin.