Sa pamamagitan nito ay may kaalaman ang tao sa kung ano ang mabuti sa masama?

Katanungan

sa pamamagitan nito ay may kaalaman ang tao sa kung ano ang mabuti sa masama?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang Isip. Kung walang isip ang isang tao ay hindi siya makakapag desisyon hinggil sa kaniyang mga pagpipiliin sa buhay.

Mahalaga na gamitin ang isip upang mas maging epektibo ang ating mga piniling desisyon sa buhay.

kung hindi lang natin gagamitin ang isip sa pagdesisyon ay maaaring pangit ang kalalabasn na resulta nito sa ating buhay.

Pwede rin na hindi lamang buhay natin ang maaapektuhan kung hindi pati na rin ang ibang tao. Dito malalaman kung ano ang kapasidad ng tao sa pag pili o pag isip para sa kaniyang buhay upang maging mas maayos at payapa ito.