Sa unang bahagi ng sanaysay, paano nakilala ng mga bilanggo ang katotohanan ng mga bagay-bagay, magbigay ng mga patunay?

Katanungan

Sa unang bahagi ng sanaysay, paano nakilala ng mga bilanggo ang katotohanan ng mga bagay-bagay, Magbigay ng mga patunay?

Sagot verified answer sagot

Anino lamang ang una nilang nakikita ngunit noong sila ay umalis sa yungib ay nakakita sila ng apoy bigla. Dahil dito, nakita nila ang linawag.

Manipestasyon ito na kailangan umalis sa “comfort zone” ang isang tao upang makita niya ang kaunlaran o katotohanan sa kaniyang paligid.

Makikita na hindi ikaw uunlad kung ikaw ay mananatili lamang sa iisang lugar. Bukod pa rito, dapat lang din na hindi matakot sumubok at tumaya sa ating buhay minsan upang matuto at umunlad sa iilang bagay.

Kung hindi tayo kikilos ay walang kaalaman at kaunlaran na madadagdag sa ating paniniwala, disiplina, at pag iisip.