Sa yugto ng pagtugon sa kalamidad isinasagawa ang?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

sa yugto ng pagtugon sa kalamidad isinasagawa ang?

Sagot verified answer sagot

Kapag papalapit na ang mga kalamidad ay nandiyan ang mga sumusunod: Community-Based Disaster Risk Management: isa itong hakbang upang makilahok ang mamamayan o residente ng komunidad upang matukoy ang epektibong paghahanda batay sa tunay na kalagayan ng lugar.

Disaster Preparedness: ang pagiging handa ng mga tao mula sa bulnerableng lugar at tugunan ang kanilang pangangailangan.

Disaster Response: mga hakbangin kung paano malulutas o paano kikilos ang mamamayan batay sa lebel ng pagkasira ng mga ari-arian, o pag-aabot ng tulong sa mga naapektuhan.

At ang Disaster Rehabilitation and Recovery: ang tulong at pag aayos na ihahatid ng mga tao sa mga lubhang naapektuhan ng mga kalamidad. Maaaring ayuda, tahanan, at sikolohikal na agapay ang pwedeng tulong sa mamamayan matapos ang sakuna.