Saan naganap ang pagpupulong ng mga kinatawan ng kongreso ng malolos?

Katanungan

saan naganap ang pagpupulong ng mga kinatawan ng kongreso ng malolos?

Sagot verified answer sagot

Nagtipon-tipon ang Kongreso ng Malolos sa simbahan ng Barasoain, na siya rin naming makikita sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Kinikilala ang Kongreso ng Malolos bilang Pambansang Asambleya, bagama’t sila ang bumubuo sa mga unang naluklok para sa unang republika ng Pilipinas.

Itinatag ang kongreso matapos makalaya ang bansa mula sa pananakop ng Espanya. Pinamumunuan ng dating president si Emilio Aguinaldo ang Kongreso ng Malolos.

Mayroong halos 85 delegado ang nakikitipon sa kongreso at ilan sa kanila ay mga doktor, magsasaka, guro, sundalo, pintor, mangangalakal, at iba pa. Habang ang kongreso ay nasa pagpupulong, ang hukbong pandigmaan ng Pilipinas ay nakabantay.