Saang bahagi ng parabula mababatid ang mensahe ng tusong katiwala?

Katanungan

Saang bahagi ng parabula mababatid ang mensahe ng tusong katiwala?

Sagot verified answer sagot

Saang bahagi ng parabula mababatid ang mensahe ng tusong katiwalaSa gitnang bahagi ng parabula tungkol sa tusong katiwala mababatid ang kaniyang mensahe. Ang mensaheng nais ipahiwatig ng katiwala ay kaya niyang lusutan ang anumang problemang kinahaharap niya ngayon na bunga rin naman ng kaniyang pagiging tuso at makasarili.

Nakaisip siya ng paraan upang hindi malagot sa amo na naubos niya ang pinagkatiwalaang yaman sa kaniya.

Naipabatid ng katiwala sa mga mambabasa na kaya niyang lamangan at patuloy na lamangan ang kaniyang amo para sa sariling kapakanan. Hanggang sa huli ay hindi man lang umamin ang katiwala sa kaniyang mga nagawang kasalanan at matagumpay na napagktakpan ito sa kaniyang amo.