Sagutin ang Graphic Organizer Tungkol sa mga Salik ng Produksyon

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Sagutin Ang Graphic Organizer sa Salik Ng Produksyon

Sagot verified answer sagot

Unang-una, ang lupa ay isang salik ng produksyon. Ito ay tumutukoy sa pinagkukunan ng hilaw na materyales.

Halimbawa nito ay punong-kahoy. Mula dito ay maaari nang umusad ang produksyon. Mahalaga ito dahil dito nagsisimula ang proseso.

Sumusunod naming ang capital na salapi o kagamitan. Maaaring mga makinarya, gusali, o ibang bagay ito na magagamit sa produksyon. Ito ay mahalaga sa pagbuo ng produkto.

Ikatlo ay ang paggawa, o ang mga manggagawa na may lakas pisikal at mental na siya ring ginagamit at mahalaga sa pagbuo ng produkto. At ang panghuli ay ang entrepreneurship. Ito naman ay ang kakayahan ng isang tao na maibenta ang produkto.