Salaping kinokolekta ng pamahalaan upang makalikom ng pondo ano ito?

Katanungan

Salaping kinokolekta ng pamahalaan upang makalikom ng pondo ano ito?

Sagot verified answer sagot

Ito ay tinatawag na buwis. Ang buwis ay nasa natural na kapangyarihan na ng gobyerno upang magkolekta sa mamamayan.

Ang buwis ay nakatutulong upang makagawa ng mga programa sa mga tao ang gobyerno at makapagpatayo ng iba’t ibang imprastraktura na mapakikinabangan ng mga tao.

Mahalaga na magkolekta ng buwis ang gobyerno upang matustusan ang mga pangangailangan ng mga tao, ngunit hindi dapat sobra sobra ang pagpataw ng buwis sa mga tao upang hindi sila maghirap at tumaas ang presyo ng mga bilihin.

Bukod pa rito, ang buwis ay dapat bumabalik sa mga kapakanan ng mga tao, hindi sa interes ng mga politiko.