Salawikain Tungkol Sa Pamilya

1. Ang kaanak ay parang tala sa kalawakan. Maaaring napakarami nila, ngunit wala ka nang mahahanap na katulad nila dahil wala nang ibang sila.

2. Biyaya mula sa Maykapal ang isang anak. Ngunit isang bihirang kayamanan ng magulang ang magalang at madisiplinang mga supling.


3. Hindi mo mapipili ang isang pamilya. Isang biyaya ito ng Panginoon sa sinuman at isang uri panghabambuhay na responsibilidad

4. Ituring mo ang iyong pamilya bilang kaibigan, at ituring mo naman ang iyong mga kaibigan bilang pamilya.

5. May ilang pagkakataon na ang pamilya ay hindi nababatid sa dugo, kung hindi sa kung paano ka makitungo sa isang tao.

6. Ang pamilya ay isa mapa patungo sa magandang bukas, isang hagdan patungo sa rurok ng tagumpay, at isang bisig na maaaring pagpahingahan kapag napapagal.


7. Ang magandang tahanan ay hindi nakikita sa magandag gusali at mga palamuti. Nakikita ito sa kagandahan ng pagsasama ng pamilyang nasa loob nito.

8. Walang pinagkaiba ang mga pamilya. Marangya o mahirap ang pamumuhay, magkatulad na may suliranin, magkatulad na may kahinaan.

9. Ang pagiging magulang ay hindi natatapos sa pagluwal ng anak. Mas nasusukat ito sa kung anong uri ng pagpapalaki ang ginawa mo para sa biyayang ibinigay sa iyo.

10. Ang pinakamagandang pamanang maibibigayng isang magulang sa kaniyang mga anak ay ang paglalaan ng oras para sa mga ito araw-araw.

11. Ikaw ay bahagi ng iyong pamilya. Sa oras na pulaan at maliitin mo ito, minamaliit mo na rin ang sarili mo.

12. May mga pagkakataong nais nating umalis sa ating mga pamilya. Ngunit ang hanap pa rin natin paglabas ng tahanan ay isa pa ring uri ng pamilya mula sa iba. Hindi tayo mabubuhay nang walang pamilya.

13. Isa sa mga pinakamatatatag na relasyong magkakaroon tayo sa ating buhay ay ang ating mga pamilya.

14. Hindi mo malalaman ang tunay na diwa ng pag-ibig kung hindi mo ito nakita sa iyong pamilya.

Sana ay marami kayong nakuhang gintong aral sa gawa naming mga Salawikain Tungkol Sa Pamilya. Pakay namin ang makatulong sa lahat ng Pilipino na nangangailangan ng gabay at gutom sa kaalaman. Maraming salamat po!