Salitang Greek ng Mamamayan

Salitang Greek ng MamamayanAng salitang Greek para sa salitang Filipino na mamamayan ay “Ethnos.” Dito rin hinango ang salitang etniko sa Filipino na tumutukoy naman sa mga mamamayang mayroong magkakauganay na wika, tradisyon, kultura, paniniwala, at kasaysayan.

Ayon sa Merriam Webster Dictionary, ang “Ethnos” ay isang salitang nangangahulugan din ng “ethnic group.” Ibig sabihin, sinasaklaw din nito ang iba’t ibang pangkat etniko sa buong mundo katulad ng katutubo sa Pilipinas.

Dagdag pa ng Merriam Webster, ang “ethnos” ay nagmula rin sa wikang Greek na “ethos” na nangangahulugang “custom” o “character.” Una raw itong ginamit ng siyentipiko at pilosopo na si Aristotle upang tukuyin ang karakter at personalidad ng isang tao.

Sa kasalukuyang panahon daw, ayon pa rin sa Merriam Webster, ang salitang ethos ay ginagamit na rin upang tukuyin ang paniniwala at pagpapahalaga ng isang tao, organisasyon, at lipunan.

Maging sa banal na kasulatan o Bibliya ay ginagamit din ang salitang ethnos. Ayon sa isang website na patungkol sa mga akdang nasa Bibliya, ang salitang ethnos ay maaaring tumukoy naman sa Gentile Christians o mga Kristiyanong hindi Hudyo.

Ngunit sa ilang berso sa Bibliya, ang salitang ethnos ay tumutukoy din sa mga taong may iisang pinagmulang pamilya, tribo, at nasyon.