Samahang naitatag sa Espanya

Katanungan

Ano ang samahang naitatag sa Espanya?

Sagot verified answer sagot

Samahang naitatag sa EspanyaAng naitatag na samahan sa Espanya ay tinatawag na Kilusang Propaganda. Ito ay ang samahang itinataga ng mga liberal na Pilipino upang makamtan ang pagbabago sa pagtrato na nakukuha nila mula sa mga mananakop na Kastila.

Bilang bahagi ng kanilang pamamaraan sa paglaban sa malulupit na mananakop, ang ginawa ng mga kasapi ng Kilusang Propaganda ay lumikha ng isang pahayagan kung saan inililimbag nila ang masasamang ginagawa ng mga prayle.

Ang nagbunsod sa mga ilustrado na buuin ang Kilusang Progpaganda ay ang pagkakapatay sa tatlong paring martir na sina Padre Gomez, Burgos, at Zamora (GOMBURZA). Hangad nila ng reporma o pagbabago sa mga Pilipino mula sa mga mananakop.