Sanaysay Tungkol Sa No Homework Policy

Isinusulong sa Kongreso at Senado ngayon ang pag-aalis ng takdang aralin mula kindergarten hanggang haiskul. Ang mga kongresista ay nais na wala nang takdang aralin araw-araw habang sa ang bersiyon naman ng isang senador ay tuwing Sabado at Linggo lamang ipagbabawal ang assignment.

Dahil dito, naging usap-usapan ng marami kung dapat nga bang walang takdang aralin. Ayon sa mga nagsusulong nito, dapat daw ay ibigay ang oras na wala sa eskwela upang makapagpahinga ang mga bata.

Lubha na raw nakakapagod ang panahong inilalaan sa paaralan at kailangan din ng mga mag-aaral na magkaroong muli ng sapat na enerhiya para sa panibagong araw sa paaralan.

Naisasakripisyo daw ng mga mag-aaral ang kanilang kalusugan dahil sa dami ng ginagawa sa paaralan. Nawawalan na rin umano ng oras ang mga ito para sa kanilang pamilya.

Sang-ayon naman mismo ang Department of Education (DepEd) sa ganitong panukala. Maging sila ay nakikita ang positibong epekto nito sa parehong mga mag-aaral at mga guro. Pahinga rin ang mga guro dahil mababawasan ang kanilang gawain ayon sa DepEd.

Nangangamba lamang ang iba na baka raw ay mawalan na nang maayos na study habit ang mga bata. Wala na raw rason para magbuklat ang mga bata ng aklat at kwaderno kung wala nang takdang aralin.

Payo naman ng mga eksperto, kailangan lamang na ituro sa mga bata ang kanilang responsibilidad at kahalagahan ng pag-aaral kahit wala nang ibinibigay na takda ang mga guro.


Maraming salamat sa pag-basa ng aming isinulat na Sanaysay Tungkol Sa No Homework Policy. Iparinig mo sa lahat ang iyong boses, ang iyong mga ideya – ipaalam mo sakanila na Pilipino ka! :)