Sila ang tumutulong upang mapagaling ang may karamdaman?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

sila ang tumutulong upang mapagaling ang may karamdaman?

Sagot verified answer sagot

Ang doktor ang nagpapagaling sa may mga karamdaman. Ang isang doktor o manggagamot ay isang propesyunal na nagpapagaling ng mga indibidwal na may karamdaman.

Ilan sa mga tungkuling ginagampanan ng isang doktor ay: siya ay may karapatang kumuha ng kopya ng medikal na talaan ng isang pasyente mula sa mga nakaraang pagkilala upang higit na maunawaan ang karamdaman ng pasyente, sila rin ay dapat na bumibisita sa kanilang mga pasyente upang suriin ang mga pagbabagong naganap rito, sila ang may kakayahang magbigay ng karampatang gamot na dapat gamitin ng kanilang pasyente, at ang pagbibigay ng mga paalala upang maiwasan ang sakit ay kaakibat din ng kanilang tungkulin.