Simbolo ng Kapatagan sa Mapa?

Katanungan

simbolo ng kapatagan sa mapa?

Sagot verified answer sagot

Ang simbolo ng kapatagan sa mapa ay maaaring kabundukan, burol, palayan, puno, daanan, paaralan, at simbahan.

Ang mapa ay isang uri ng patag na representasyon ng isang lugar na nakalagay sa papel. Ito ay maaaring kabuuang mapa ng isang lugar o di naman kaya ay bahagi lamang.

Taglay nito ang mga katangiang pisikal, lungsod, gayundin ang kabisera, mga kalsada at iba pang impormasyon patungkol sa lugar.

Ang mapa ay gumagamit ng iba’t ibang simbolo para katawanin ang isang bagay na nakalagay sa eksaktong pwesto o parte kung saan ito matatagpuan.

Bawat simbolo na makikita sa isang mapa ay nagtataglay ng kani-kanyang pagpapakahulugan. Ito ay kinakailangang intindihin ng isang indibidwal upang mas madaling maging pamilyar sa lugar.

Isa sa mga simbolong makikita rito ay kumakatawan sa kapatagan na maaaring ipakita sa pamamagitan ng mga guhit na nabanggit sa itaas o di naman kaya ay sa pagguhit nito,