Simbolo ng produkto at serbisyo?

Katanungan

simbolo ng produkto at serbisyo?

Sagot verified answer sagot

Ang trademark ay ang tumutukoy sa simbolo ng produkto at serbisyo an siyang nagsisilbing pagkakakilanlan ng may-ari ng isang kompanya.

Ang trademark ay tumutukoy sa simbolo, disenyo, salita, o paprirala para sa isang produkto o di naman kaya ay serbisyo na siyang nagsisilbing pagkakakilanlan sa legal na tagagawa o nagmamay-ari nito.

Samantala, ang wastong paggamit nito ay pinangangalagaan ng International Trademark Association o INTA upang magabayan ang mga gagamit nito.

Ang trademark ay maaaring isang uri ng pang-uri a kwalipikadong gamitin sa pangngalang generic ng produkto o ng serbisyo.

Ito rin ay maaaring adjectives kung saan gagamitin lamang itong pang-marka kung ang produkto o serbisyo ay pangmaramihan.