Sinasabi na ang pamilya ay isang natural na institusyon Alin sa sumusunod na pahayag ang dahilan?

Katanungan

Alin sa sumusunod na pahayag ang dahilan?

Sagot verified answer sagot

Nabuo ang pamilya dahil sa pagmamahalan ng dalawang taong nagpasyang magpakasal at magsama nang habambuhay. Dahil sa pagsasama ng dalawang mag asawa ay nakabuo sila ng pamilya na dagdga bilang sa lipunan na tutulong sa pagpapanibagong hubog nito.

Ang pamilya ang pangunahing pupuntahan ng kahit sinong indibidwal kung sakaling may mangyari na maganda o pangit sa kanilang buhay.

Nagiging unang guro rin ang pamilya para sa pag-uugali ng kanilang mga anak at kung paano sila madisiplina. Ang pamilya ang pangunahing institusyon na bumubuo sa mg akomunidad kaya esensya itong kasangkapan para sa payapang lipunan at pagtutulungan ng mga tao sa loob ng isang grupo.