Sino ang diyos ng mga Muslim?

Katanungan

sino ang diyos ng mga muslim?

Sagot verified answer sagot

Ang diyos ng mga Muslim ay si Allah. Ang kinikilalang pangkalahatang diyos ng paniniwalang Islam ay tinatawag na Allah o ang arabeng termino para sa katagang diyos na siya ring tumutukoy sa diyos ng mga Abrahamiko.

Bilang dakilang tagapaglikha, ang Allah ay kinikilalang natatanging may likha ng lahat.

Ayon sa mga paniniwala, ang diyos ay hindi ipinanganganak o hindi nanganganak, ito ay hindi nilikha bagkus ay ang siyang tagapaglikha, ito ay kinikilala bilang walang kamatayan, walang lakas, walang paglalaho, at hindi nagkakatawan sa kanyang mga kinikilalang nilikha. Gayundin, ang tunay na diyos ayon sa relihiyong ito, ang diyos ay namumukod tangi sa lahat pagkat ito ang pinakadakila.