Sino ang hindi tunay na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng kanyang kapwa?

Katanungan

sino ang hindi tunay na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng kanyang kapwa?

Sagot verified answer sagot

Mula sa mga nabanggit na pagpipilian, ang hindi tunay na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng kanyang kapwa ay ang isang negosyante na nagbibigay ng malaking halaga bilang puhunan ng isang empleyado na tumatanda na.

Bagamat ang halimabawang ito sa pagpipilian ay nagpapakita ng kabutihang loob ng negosyante, ito rin ay nagpapakita na hindi tunay ang kanyang paggalang sa kanyang empleyado.

Ang pagtanda ay kahit kailan hindi magiging hudyat na ang isang tao ay hindi na maaaring magtrabaho.

Makikita natin ngayon na maraming mga matatanda pa rin ang naghahanapbuhay. Minsan nga ay mas malakas pa sila sa mga mas bata na manggagawa.