Sino ang isa sa bumuo ng teorya hinggil sa herarkiya ng pangangailangan ng tao?

Katanungan Sagot

2

Katanungan

sino ang isa sa bumuo ng teorya hinggil sa herarkiya ng pangangailangan ng tao?

Sagot verified answer sagot

Si Abraham Maslow ang kinikilalang bumuo ng teorya patungkol sa hirarkiya ng pangangailangan ng tao.

Kanyang pinag-aralan ang bawat pangangailangan ng isang idibidwal at napagtanto niya na ang mga ito ay mailalagay o maigugrupo depende sa pangunahing pangangailangan ng tao.

Patatsulok niyang inilarawan ang kanyang teorya at sinasabing ang nasa pinakaibabang parte, na siya rin namang pinakamalaking bahagi, ay ang priyoridad ng mga tao. Mula sa pinakaibaba, ang pagkakasunod-sunod ng pangangailangan ng mga tao ayon kay Abraham Maslow ay una ang pisyolohikal o biyolohikal tulad ng tubig, pagkain, at hangin, kaligtasan at seguridad, pagmamahal at pakikipagkapwa, pagpapahalaga sa sarili, at pagpapatunay sa sarili.