Sino ang itinuturing nating kapwa?

Katanungan

sino ang itinuturing nating kapwa?

Sagot verified answer sagot

Ang itinuturing nating kapwa ay ang mga tao. Ang kapwa ay pumapatungkol sa uri ng nilalang na na katulad ng tao, kaya naman ang mga tao sa paligid natin ang maituturing na kapwa kabilang na an gating mga pamilya, kapitbahay, mga kaibigan, guro, at lahat ng tao sa daigdig anuman ang antas, kasarian, at lahi ng mga ito.

Mahalaga ang gampanin ng kapwa sa buhay ng isang indibdiwal sapagkat kabilang ito sa nakahahasa ng pang-unawa at kakayahan ng tao sa mga gampaning panlipunan.

Ang mga ito rin ang nakaaapekto sa paraan ng pakikitungo at pagbibigay respeto ng tao sa bawat isa.