Sino ang kasalukuyang kalihim ng kagawaran ng edukasyon sa pilipinas?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

sino ang kasalukuyang kalihim ng kagawaran ng edukasyon sa pilipinas?

Sagot verified answer sagot

Si Leonor Magtolis Briones ang kasalukuyang kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon sa Pilipinas. Noong maihalal si Pangulong Rodrigo Duterte taong 2016 ay kanyang iniluklok si Ginang Briones bilang kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon.

Ang Kagawaran ng Edukasyon ay ang responsable sa pangangasiwa ng kahit anumang kalakaran tungkol sa edukasyon ng mga mamamayang Pilipino. Bilang pinuno ng kagawaran ay layunin ni Ginang Briones na masigurong ang bawat Pilipino ay nakakatanggap ng kalidad na edukasyon.

Kahit anong suliranin ay siya ring nireresolba sa ilalim ng kagawaran. Si Ginang Briones ay nagtapos ng kursong Public Administration bago siya nanilbihan bilang kahilim ng gobyerno.