Sino ang nagsabi na ang lingguwistikong komunidad ay may kaisahan hinggil sa gamit ng wika?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

sino ang nagsabi na ang lingguwistikong komunidad ay may kaisahan hinggil sa gamit ng wika?

Sagot verified answer sagot

Noong 1972, sinabi ni Labov na nagkakaisa ang komunidad kung mayroong isang wika na ginagamit ito.

Ang wika ay ginagamit sa komunikasyon ng mga tao upang magkaintindihan sa iisang lipunan at mga gawain. Natural na itong natututunan ng isang indibidwal dahil likas na ito sa kaniyang kalalakihang lipunan at maaaring matutunan ito sa mga magulang, tahanan, pamilya, o sa komunidad na tinitirhan.

Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon din ng pagkakaisa ang mga tao dahil ito ang naglalapit sa kanila upang magkaintindihan sa mga gawain at nagpapakilos para sa mga kolektibong aksyon na makatutulong sa lipunan. Mahalaga itong kasangkapan din upang mapadali ang kanilang mga gawain.