Sino ang nagsilbing kumakatawan sa pangulo ng Estados Unidos sa pamahalaang militar?

Katanungan Sagot

13

Katanungan

sino ang nagsilbing kumakatawan sa pangulo ng estados unidos sa pamahalaang militar?

Sagot verified answer sagot

Ang Gobernador Militar ang nagsilbing kumatawan sa pangulo ng Estados Unidos sa pamahalaang militar.

Upang maiwasan ang pagsiklab ng mga pag-aalsa ng mga rebolusyonaryong Pilipino ay itinatag ang isang pamahalaang makapipigil dito.

Ito ang pamahalaang militar na pinamumunuan ng isang Gobernador Militar. Sa kasaysayan, ang Gobernador militar na nanungkulan sa Pilipinas ay si Hen. Wesley Meritt na siyang itinalaga ng pangulo ng bansang Estados Unidos.

Ang pamahalaang ito ay naglalayong maipalaganap ang kaayusan sa bansa gayundin ang kasaganahan at kaligayahan na ang sentro ay ang mga mamamayang Pilipino. Ang pamahalaang militar ay nagtagal lamang ng tatlong taon at kalaunan ay napalitan ng Pamahalaang Sibil.