Sino ang nagtatag ng Kristiyanismo?

Katanungan Sagot

3

Katanungan

Sino ang nagtatag ng Kristiyanismo? 🙂

Sagot verified answer sagot

Sino ang nagtatag ng KristiyanismoAng sinasabing nagtatag ng Kristiyanismo ay si Hesu Kristo o mas kilala bilang Hesus. Ayon sa Bibliya, si Jesus ay ang Bugtong na Anak ng Ama.

Siya ay isinilang ng Birheng Maria. Nagdalang tao ang Birheng Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lumaki sa daigdig si Hesus at sinasabing tinubos ang kasalan ng buong sanlibutan sa pamamagitan ng pagpako sa kaniya sa krus.

Namatay si Hesukristo ngunit sa ikatlong araw ay nabuhay itong muli at umakyat sa langit. Sa kasalukuyan, malaking bahagdan ng mundo ang tagasunod ng relihiyong Kristiyanismo. Sa katunayan, ito nga ang relihiyong may pinakamaraming tagasunod sa lahat.