Sino ang sundiata na nagpakita ng kabayanihan sa iyong buhay at sa lipunan bakit?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

sino ang sundiata na nagpakita ng kabayanihan sa iyong buhay at sa lipunan bakit?

Sagot verified answer sagot

Ang sundiata na nagpakita ng kabayanihan sa iyong buhay at sa lipunan ay ang paaralan.

Ang paaralan ang nagsilbing kanlungan ng aking karunungan na siyang naging tagapagtanggol ko laban sa kamangmangan.

Ito rin ang nagsilbing tagahubog ng aking mga kakayahan sa abila ng aking kahinaan upang mapagtagumpayan ang buhay na tulad ni Sundiata na siyang tumulong upang makaahon ang sinasakop na kaharian.

Sa kabilang banda, ang paaralan din ang nagsisilbing tulad ni Sundiata sa larangan ng lipunan sapagkat napag-iisa nito ang bawat indibidwal tungo sa iisang layunin ang mabigyan ng sapat na edukasyon ang mga anak. Kagaya ni Sundiata na naging tulay upang mapag-isa ang mga lupain.