Sino si Max Scheler at ano ang naiambag niya sa lipunan?

Katanungan Sagot

6

Katanungan

sino si max scheler at ano ang naiambag niya sa lipunan?

Sagot verified answer sagot

Sino si Max Scheler at ano ang naiambag niya sa lipunanSi Max Scheler ay isang pilosopong German na isinilang noong Agosto 22, 1874. Ang masasabing malaking ambag ni Scheler sa lipunan ay ang kaniyang akdang “phenomenology” etika, pilosopikal na antroplohiya.

Ibinahagi rin niya ang prinsipyo na naging tanyag. Ayon sa kaniya, bahagi ng pagiging tao ng isang nilalang ang pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan.

Nasa hulma n gating katawan ang kakayahan nating maging isang sino. Dahil na rin sa hindi pagkakapantay-pantay na ito, kailangang sikapin ang pagkakapantay-pantay naman sa pamamagitan ng pagbabahagi ng yaman ng bayan.

Sabi pa niya, ang pag-alam sa kabutihan ay hindi lamang gumagalaw sa larangan ng pag-iisip kung hindi larangan din ng pakiramdam.