Sinu-sino ang namuno sa Assyrian?

Katanungan

Sinu-sino ang namuno sa Assyrian? 🙂

Sagot verified answer sagot

Sinu-sino ang namuno sa AssyrianNarito ang ilan sa mga namuno sa Assyrian. Si Tiglath- Pileser III ay isa sa mga namuno at pinalawak niya ang kaharian ng Assyria hanggang sa Damascus, Babylonia, Israel, at Judah. Siya rin ang nagpaumpisa ng sistema ng deportasyon at kolonisasyon.

Isa rin sa mga namuno ay si Ashurbanipal II na sinasabi namang nagpalawak sa teritoryo ng Assyrian. Mayroon din siyang binuong mga hukbong lakad, hukbong nakakarwahe, hukbong nakakabayo, at mga hukbo ng inhinyero.

Kabilang din sa namuno ay Adad-Nirari II na namahala noong 911 hang 891 BC at sinasabing sa kaniyang pagkakaluklok bilang hari ay naging makapangyarihan at malakas ang imperyong Assyrian.