Sistema ng mga paniniwala at ritwal

Katanungan

Ano ang sistema ng mga paniniwala at ritwal?

Sagot verified answer sagot

Sistema ng mga paniniwala at ritwalAng mga mamamayan ay may kani-kaniyang sistema ng paniniwal at ritwal. Ito ay ang kakayahan ng isang tao na gumawa at kumapit sa kaniyang paniniwala at gawin ang mga bagay na kaakibat ng kanilang pinaniniwalaan.

Ito ay bahagi ng ispirituwalidad ng isang tao. Ang kolektibong tawag sa mga gawaing ito ay paniniwala at ritwal ngunit mayroong pagkakaiba ang dalawa.

Ang paniniwala ay ang pagkakaroon ng pananalig sa isang bagay o sa isang diyos. Ito ay batay sa kaniyang mga natuklasan niya sa isang tao at bagay na kaniyang pinaniniwalaan.

Ang ritwal naman ay ang mga gawaing kaakibat ng paniniwala ng isang tao upang mas maging matatag ang kaniyang paniniwala.