Sitwasyon kung saan may nasaktan akong kapwa?

Katanungan

sitwasyon kung saan may nasaktan akong kapwa?

Sagot verified answer sagot

Ilan sa mga sitwasyon na kung saan nakapagdudulot ako ng sakit sa aking kapwa ay sa pagsiklab ng galit at inggit.

Ang isang indibidwal ay nakararanas ng iba’t ibang emosyon, mga emosyon na kung minsan nagiging sanhi ng di pagkakaunawaan o pagkakasakitan sa pagitan ng mga indibidwal na kung minsan ay hindi sinasadya.

Subalit, ang makasakit ng kapwa ay maaaring iwasan kung tataglayin ng bawat tao ang pagiging responsible sa bawat aksyon o salitang kanyang bibitawan.

Laging isaisip na ang bawat salitang lalabas sa ating bibig ay maaaring makasakit sa damdamin ng iba kung kaya’t dapat na maging maingat at makabuluhan sa pagsasalita.