Siya ay isang halimbawa ng may puso para sa lipunan dahil sa adbokasya niya ng pagkakilala sa tao lagpas sa kulay ng balat

Katanungan

Siya ay isang halimbawa ng may puso para sa lipunan dahil sa adbokasya niya ng pagkakilala sa tao lagpas sa kulay ng balat. 🙂

Sagot verified answer sagot

Siya ay isang halimbawa ng may puso para sa lipunan dahil sa adbokasya niya ng pagkakilala sa tao lagpas sa kulay ng balatSi Martin Luther o Martin Luther King, Jr. ay isang halimbawa ng may puso para sa lipunan dahil sa adbokasiya niya ng pagkilala sa tao lagpas sa kulay ng balat.

Si Martin Luther ay isa sa mga kinikilalang nagbigay ng pagpapahalaga sa mga tao, anuman ang kanilang kulay ng balat. Lumaganap kasi noon ang diskriminasyon sa mga black people o taong may maitim na balat.

Kaya naman binitiwan niya ang linyang: “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.”