Subsidiarity at pagkakaisa tungo sa kaayusan ng lipunan

Katanungan

Ano ang subsidiarity at pagkakaisa tungo sa kaayusan ng lipunan?

Sagot verified answer sagot

Subsidiarity at pagkakaisa tungo sa kaayusan ng lipunanAng subsidiarity at pagkakaisa ay isang malaking hakbang tungo sa kaayusan ng lipunan. Ang subsidiarity at pagkakaisa ay napakahalagang salik sapagkat ang pagkakaroon ng mapayapa at magandang relasyon ng mga mamamaya ay talaga namang sagot sa inaasam na katahimikan, pag-unlad, at kabutihang panlahat.

Kung ang bawat miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng iisang pagkilos at kapayapaan, ang bawat hakbang, programa, batas, at kahit ano pa mang pinatutupad sa lipunan ay magiging matagumpay.

Kung makakamit ng bawat isa ang kabutihang panlahat, siguradong mas mapayapa at mas maayos na lipunan ang naghihintay sa bawat bahagi nito, ano man ang antas na kinabibilangan nila.