Sumulat ng maikling repleksyon tungkol sa iyong mga natutunan at reyalisasyon sa kahulugan ng ekonomiks sa iyong buhay bilang mag aaral at bilang kasapi ng pamilya at lipunan

Katanungan

Sumulat ng maikling repleksyon tungkol sa iyong mga natutunan at reyalisasyon sa kahulugan ng ekonomiks..

Sagot verified answer sagot

Sumulat ng maikling repleksyon tungkol sa iyong mga natutunan at reyalisasyon sa kahulugan ng ekonomiks sa iyong buhay bilang mag aaral at bilang kasapi ng pamilya at lipunanNapagtanto ko at natutuhan na ang ekonomiks pala ay para ding nagaganap na pagba-budget ng pera sa loob ng aming bahay.

Naaalala ko ang aking nanay sa konsepto ng ekonomiks. Ang nanay ko kasi ang nagbabudget ng aming gastusin. Sinisuguro niyang kakasya ang “yaman” namin para sa loob ng dalawang linggo bago dumating uli ang sahod.

Ganito rin ang konsepto ng ekonomiks kung saan masusing binabalanse at ipinamamahagi ang mga yaman ng bansa. Kung minsan, para din akong ekonomiks na pilit na pinagkakasya ang aking baon para matugunan ang mga pangangailangan ko sa aking sarili, kasama na rin kung minsan ang mga gastusin ko sa paaralan.