Sumulat ng pagninilay tungkol sa angkop na kilos tungo sa pagkakaroon at pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamilya

Katanungan

Sumulat ng pagninilay tungkol sa angkop na kilos?

Sagot verified answer sagot

Ang komunikasyon ay bahagi na ng buhay ng isang tao. Ito ay ang nagsisilbing tulay upang ang bawat isa ay magkaroon ng kalinawan at pag-unawa. Importante ang komunikasyon lalo na sa pamilya.

Para mapaunlad ang komunikasyon sa pamilya, higit pa sa pagmamahal at pag-unawa ang kailangan. Kailangan rin na ang bawat miyembro ng pamilya ay maging tapat at tunay sa kanilang nais ipabatid o sabihin. Respeto rin ay isang tanging kailangan upang mas gumanda ang komunikasyon sa pamilya.

Sa ating kultura, tayo ay tinuruan ng po at opo para gumalang sa nakatatanda. Sinasabihan rin tayo na maging mahinahon at huwag magmataas ng boses tuwing nakikipag-usap.