Talambuhay Ni Muhammad Ali Jinnah

Isinilang ang tinaguriang ama ng Pakistan na si Muhammad Ali Jinnah noong Disyember 25, 1876 sa isang apartment sa Karachi, Pakistan. Ang tunay niyang ngalan ay Jinnahbhai Mahomedali.

Panganay siya sa pitong magkakapatid. Lumaki siya sa puder ng mga magulang na sina Jinnahbha Poonja at Mithibai. Payak lamang ang kanilang pamumuhay ngunit nakapagtapos siya ng pag-aaral.

Nag-aral siya sa Christian Missionary Society High School at Mumbai University. Nakatungo din siya sa London at naging isang ganap na abogado.

Sa kaniyang pagiging ganap na abogado, noong Agosto 1896 siya ay patuloy na nagsanay bilang isang barrister. Naging matunog din ang kaniyang pangalan dahil sa kaniyang ginawang paglilitis sa naging krimen na may kaugnayn sa Bawla. Naging pinuno din siya ng Muslim league at naging punong Ministero sa London.

Sa kaniyang pagiging lider ng Muslim league, isa sa kaniyang pangunahing layunin at proyekto ay ang magkaroon na magkahiwalay na estado ang mga Muslim sa kanilang bansa na Pakistan. Siya rin ang nagsilbing pinuno ng mga Paksitani na lumaya mula sa pagiging alipin sa India.

Nagkaroon ng sariling pamilya ang ama ng Pakistan at naging isang ganap na ama nang mapangasawa ni Emibai Jinnah at Rattanbai Petit. Gayunman, sumakabilang-buhay si Jinnah noong Setyembre 11, 1948.


Sadyang malawak at makabuluhan ang kasaysayan ng mga iba't-ibang tao dito sa mundo. Sana ay nagustohan ninyo ang aming inulat na Talambuhay Ni Muhammad Ali Jinnah. Ito ay isang original na gawa ng Panitikan.com.ph. Kung nais pa po ninyong matuto tungkol sa buhay ng mga kilalang tao, mamili lang sa listahan sa ibaba. Maraming salamat po!