Talumpati Tungkol Sa Kalayaan

Mahalaga para sa isang tao ang kaniyang kalayaan. Sabi nga nila, minsan ka lamang mabubuhay, kaya naman mahalaga na kaya mong gawin ang lahat ng bagay na gusto mo.

Ganito rin ang kahalagahan ng kalayaan para sa isang bansa. Kung mayroong naisin ang bawat indibidwal, mahalagang ginagalang ng pamahalaan ang kanilang kalayaan.

Ano nga ba ang dulot ng kalayaan sa isang tao? Kung mayroong kalayaan at kakayahan ang isang nilalang na magawa ang nais niya, dito lumalabas ang kaniyang naitatagong talento at nabibigyan ng pagkakataong hubugin ito.

Kung ang isang tao ay mahusay sa pagpaparating ng kaniyang damdamin, dapat ay hayaan ng pamahalaan na makapagsalita ang mga ito upang mas maraming tao ang makarinig ng kaniyang damdamin na makapagpapabago rin sa pananaw ng iba.

Kung ang kagalingan ng tao ay makikita sa maayos na pamumuno, dapat ay hayaan din ng pamahalaan at bigyan ng pagkakataong makapamuno ito sa kaniyang mga nasasakupan upang makapaghatid ng pagbabago.

Sa pahina ng kasaysayan, minsan nang ipinagkait ng mga dayuhan ang kasarinlan ng mga mamamayan na ang-ugat sa kabi-kabilang mga gawi ng katiwalian.

Hindi naging pantay ang pagtrato at pang-aabuso ang tanging natamo sa pagkait ng kalayaan. Ngayong hawak na natin ito, huwag na sana nating hayaan pang igapos tayong muli at busalan ang mga bibig upang hindi na makalaban pa para sa ating mga karapatan.


Ang original na Talumpati Tungkol Sa Kalayaan na ito ay hatid sainyo ng Panitikan.com.ph. Kung nagustuhan po ninyo ito, maaaring i-share ninyo para mas madami pa ang makabasa. Itaguyod natin ang gawang Pinoy! Maraming salamat po! :)