Talumpati Tungkol Sa Pagtatapos

Madalas ay nag-aabala tayo sa paghahanap ng regalo para sa ating mga mahal sa buhay. Kapag may mahalagang okasyon, hindi mawawala ang mga regalo, maliit man o malaki, basta bukal sa loob at alam na makapagpapasaya sa hahandugan ay pinaghihirapan nating makuha.

Ngunit may isang uri ng regalo na magandang ibigay para sa sarili, gayundin sa mga taong nakapaligid. Ang regalong ito ay bunga ng pagsusumikap mo at ng iyong mga magulang at lahat ng nagtaguyod sa iyo. Ang regalong ito ay gagawing espesyal ang anumang araw, may okasyon man o wala—at ito ay ang regalo ng pagtatapos sa eskwela.

Magandang regalo ito para sa mga magulang na nagsusumikap. Lahat ng kanilang sakripisyo simula noong ikaw ay musmos hanggang sa magkaisip ay matutumbasan sa oras na hawak mo na ang iyong diploma.

Marahil ay sa iyo nakapangalan ang diploma, ngunit kabahagi mo sa tagumpay ang iyong ama’t ina at iba pang kaanak na umagapay. Isang tinik ang mabubunot sa iyong mga mahal sa buhay sa oras na makita nilang hindi nasayang ang kanilang bawat pawis at oras na inilaan para lamang tustusan ang iyong edukasyon. Batid nilang ang regalong ito ay habambuhay nilang itatamasa at dadalhin. Dangal nil ana mayroong makapagtapos na anak at kaanak kaya naman siguradong walang pagsidlan sila sa tuwa.

Wala ring makatutumbas na regalo ito para sa iyong sarili. Sa wakas, ang lahat ng iyong pinagdaanan ay nagbunga na. Ang mga gabing walang pahinga, ang mga araw na akala mo ay hindi mo na kaya, ang mga panahong sinukat ang iyong tiyaga at pananalig, ay isa nang napakatamis na tagumpay ngayon.

Dahil sa pagtatapos sa iyong pag-aaral, alam mo na ngayong wala nang makapipigil sa iyo upang maabot ang iyong mga pangarap. Abot-kamay na ngayon ang pinapangarap na hanapbuhay, kaakibat ang maayos na sahod para sa pamilya at sa sarili. Aanihin na ngayon ang mga ipinunla para sa sarili.

Pinakamasarap na regalo ang pagtatapos sa pag-aaral. Pinakamagandang regalo ang edukasyon na mananatili kailanman.


Ang original na Talumpati Tungkol Sa Pagtatapos na ito ay hatid sainyo ng Panitikan.com.ph. Kung nagustuhan po ninyo ito, maaaring i-share ninyo para mas madami pa ang makabasa. Itaguyod natin ang gawang Pinoy! Maraming salamat po! :)