Tawag sa mga kalalakihan ng sapilitang paggawa?

Katanungan

tawag sa mga kalalakihan ng sapilitang paggawa?

Sagot verified answer sagot

Polo y servicios ang tawag sa mga kalalakihan ng sapilitang paggawa. Ito ay isang alituntunin na ipinatupad ng pamahalaang Espanya noong sinakop nila ang ating bansang Pilipinas.

Sa ilalim nito, ang mga lalaking labing-anim ang gulang pataas hanggang animnapu ay sapilitang pinagtatrabaho at pinaglilingkod.

Ilan sa kanilang mga gawain ay tumulong sa pagtatayo ng mga gusali, tulad ng mga simbahan at tulay. Sila rin ay nagsasaka at nangingisda.

Ang iba rin sa kanila, lalo na ang may kakayahan lumaban, ay pinapadala sa digmaan. Ginawa ring misyonera ang iba sa kanila upang ipalaganap ang Kristiyanismo sa kanilang kapwa Pilipino sa buong bansa.