Teoryang nagpapaliwanag sa paggalaw ng mga kalupaan

Katanungan

Ano ang teoryang nagpapaliwanag sa paggalaw ng mga kalupaan?

Sagot verified answer sagot

Teoryang nagpapaliwanag sa paggalaw ng mga kalupaanAng teoryang nagpapaliwanag sa paggalaw ng mga kalupaan ay ang plate tectonic theory. Ayon sa teoryang ito, ang mga tipak ng lupa sa ilalim ng katubigan na nakakabit sa mga kontinente ay magkakadugtog.

Ang rehiyong ito ay tinatawag na Pangaea at magkakabit na parang mga jigsaw puzzle. Ngunit dahil sa init sa pinakailalim ng mundo, ang mga plato o plates daw na ito ay nagsigalaw.

Nagbanggaan daw ang mga ito at naggitgitan sa isa’t isa. At nagresulta rw ang mga paggalaw na ito ng pagkakahiwalay ng mga kontinenteng kilala natin sa kasalukuyan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit parang magkakarugtong ang mga kontinente ng mundo.