Tinataya ang kahinaan o kakulangan ng isang tahanan o kumunidad na harapin o bumangon mula sa pinsalang dulot ng hazard?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

tinataya ang kahinaan o kakulangan ng isang tahanan o kumunidad…

Sagot verified answer sagot

Ang tawag sa kahinaan ng isang komunidad na bumangon muli sa mga sakuna ay ang kakulangan sa Vulnerability Assessment.

Ang kakulangan na ito ay isang konsolidasyon matapos maganap ang isang mapinsalang hazard sa komunidad at kung ano kakayahan nito na makabangon sa isang sakuna.

Mahalaga ito dahil ito ang maaaring basehan ng paghahanda ng mga tahanan o komunidad kung mangyari man ang isang pinsala.

Higit pa rito, makakakuha rin ng impormasyon kung sino o ano ang bulnerableng sektor na maaaring tamaan ng mga pinsala o maaapektuhan nang lubusan matapos ang isang kalamidad.

Hindi lamang usaping lugar ang vulnerability assessment, bagkus pati sa mga tao o sektor na mas nangangailangan ng tulong.