Tukuyin ang epekto ng mga polisiya ng pamahalaan sa pamilihan?

Katanungan Sagot

1

Katanungan

tukuyin ang epekto ng mga polisiya ng pamahalaan sa pamilihan?

Sagot verified answer sagot

Ang mga polisiyang ipinatutupad ng pamahalaan ay nagbibigay o nagdudulot ng iba’t ibang epekto sa pamilihan.

Kabilang sa mga polisiya ng pamahalaan ang price ceiling, price floor, at minimum wage. Ang price ceiling o ang pagtatakda ng presyong pinakamataas sa isang produktong maaaring ipagbili ay nagdudulot ng hindi mabuti sa pamilihan.

Kung ang price ceiling ay itatakda maaaring magkaroon ng pagbaba sa supply ng produkto na maaaring maging sanhi ng kakulangan. Ito rin ang nagtutulak upang magkaroon ng pamilihang illegal o tinatawag na black market.

Ang price floor o ang presyong pinakamababa na maaaring ipataw sa produktong ipagbibili ay nagdudulot ng sobrang supply ng produkto at pagbaba ng demand. Samantala, ang minimum wage naman ay nagdudulot ng pagbaba ng demand ng isang produkto.