Tukuyin ang mabuti at di mabuting epekto ng migrasyon ayon sa mga sumusunod na aspeto?

Katanungan

tukuyin ang mabuti at di mabuting epekto ng migrasyon ayon sa mga sumusunod na aspeto?

Sagot verified answer sagot

Migrasyon ang tawag sa galaw ng isa o lupon ng mga tao kung saan sila ay lumilipat mula sa isang lugar at tumutungo at naninirahan na sa kabilang lugar.

Ang migrasyon ay parehong may Mabuti at masamang epekto. Mga halimbawa ng mga mabuting epekto ng migrasyon ay

1.) kadalasan mas maraming oportunidad na makikita sa ibang lugar

2.) mas maayos na pamumuhay

3.) natututo ng iba’t-ibang mga kultura at tradisyon.

Mga halimbawa naman ng masamang epekto ng migrasyon ay

1.) pagkawala ng lakas-paggawa sa lugar na kanilang pinanggalingan

2.) maaaring humarap sa pang-aabuso at diskrimasyon sa ibang lugar.