Tukuyin ang mga salitang may kaugnayan sa salitang migration?

Katanungan

tukuyin ang mga salitang may kaugnayan sa salitang migration?

Sagot verified answer sagot

Ito ay ang flow, departures, migrants, at mobility.

Ang flow ay tumutukoy sa paglpat ng isang tao o pamilya sa ibang lugar, ang departures naman ay ang pag alis o paglisan ng mga tao sa bansa, patungo sa ibang bansa para manirahan o magtrabaho, ang migrants naman ay tawag sa mga taong lumilipat ng bansa para magtrabaho o manirahan nang matagal, at ang mobility naman ay ang kakayahan magpalipat-lipat ng mga kugar at malayang manirahan sa kahit anong lugar basta nakaayon sa batas ng mga bansang pupuntahan. Ang migrasyon ay nakatutulong din sa mga ekonomiya ng bansa dahil sa dagdag trabaho at lakas paggawa rito.