Tukuyin kung anong katangian ang binibigyang kahulugan ng mga pangungusap?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

tukuyin kung anong katangian ang binibigyang kahulugan ng mga pangungusap?

Sagot verified answer sagot

Mayroong pitong katangian ang isang kabihasnan. Ang pagkakaroon ng (1.) sistemang pagtatala ay tumutukoy sa proseso ng pagsalin ng isang kaisipan o karunungan na kanilang natututunan tungo sa susunod pang mga henerasyon.

Ang isang (2) maunlad na kaisipan naman ay katangian na nagpapakita na kaya ng mga tao na makaisip o maiangkapo ang kanilang sarili at mga gawain ayon sa hinihingi ng pagkakataon.

Nagkakaroon ang isang kabihasnan nang maayos na pamamalakad dahil sa katangian na may (3.) matatag na pamahalaang may maunlad na batas at alituntunin.

Pamahalaan ang namumuno sa isang kabihasnan. At ang mga (4). dalubhasang manggagawa naman ang nagiging sandigan ng pag-unlad ng isang lugar o lipunan.