Tumutukoy sa pag aaral ng Wika, Relihiyon, Lahi, at Pangkat Etniko?

Katanungan

tumutukoy sa pag aaral ng wika relihiyon lahi at pangkat etniko?

Sagot verified answer sagot

Ito ay tinatawag na heograpiyang pantao. Sinasabi na ito ay pantao dahil kalakhan sa mga nabanggit ay hinggil sa pamumuhay ng mamamayan na kung saan ito ang kanilang naging pundasyon hanggang sa naituro na rin sa ibang henerasyon.

Ang mga wika na hanggang ngayon na ginagamit ay simula’t sapul ay nagmula sa mga ninuno, at napaunlad na lamang.

Pati na rin ang relihiyon, pagkalat ng ibang lahi, at pagpapahalaga sa mga pangkat etniko dahil sila ang mga nagtaguyod ng iba’t ibang kultura ngayon sa mga bansa. Lahat ng ito ay parte ng kasaysayan kaya mahalaga rin itong pag aralan at buhayin muli.