Tumutukoy sa pagtutulungan ng mga bansa

Katanungan

Ano ang tumutukoy sa pagtutulungan ng mga bansa?

Sagot verified answer sagot

Tumutukoy sa pagtutulungan ng mga bansaAng tumutukoy sa pagtutulungan ng mga bansa ay globalisasyon. Ito ay ang layunin ng iba’t ibang bansa sa mundo na magkaisa upang makamit ang kanilang adhikain, ito ay ang magkaroon ng kaunlaran.

Mula ang terminong globalisasyon sa salitang “global” na ang ibig sabihin ay buong mundo. Layunin nitong pag-isahin ang mga bansa na makiisa sa gawain o paraang inilulunsad nila para sa kaunlaran.

Ang mga gawing ito na nais nilang mapagkasunduan ay maaaring tungkol sa kalakalan, teknolohiya, ekonomiya, politika, kultura, at iba pang kalinangang mahalaga sa bawat bansa na mahubog upang maging malinaw ang daan tungo sa iisang misyon—ang magkaroon pag-unlad at kapayapaan sa buong mundo.