Tumutukoy sa panahon sa pagitan ng pagtukoy ng panganib at oras ng pagtama nito sa isang komunidad?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Tumutukoy sa panahon sa pagitan ng pagtukoy ng panganib at oras ng pagtama nito sa isang komunidad?

Sagot verified answer sagot

Forewarning ang tawag sa panahon sa pagitan ng pagtukoy ng panganib at oras ng pagtama nito sa komunidad.

Ang forewarning ay pagbibigay ng paunang paunawa sa mga tao upang maging handa sa pagtama ng isang kalamidad. Sa panahon ng mga ganitong sakuna mas nakabubuti kung ang bawat isa ay may angkop na kaalaman patungkol sa kahaharaping sakuna.

Kasama sa mga ipinababatid ang mga lugar na maaaring makaranas ng labis na epekto ng sakuna, oras ng pagtama nito, at mga posibilidad na maganap bago ito tumama, habang nagaganap ito, at pagkatapos maganap. Sa ganitong mga usapin, mas nakaliligtas ang mga tao kung sila ay may kamalayan.