Tumutukoy sa pananaw ng mga Tsino na sila ay nakakaangat sa lahat ng lahi?

Katanungan

tumutukoy sa pananaw ng mga tsino na sila ay nakakaangat sa lahat ng lahi?

Sagot verified answer sagot

Sinocentrism ang tumutukoy sa pananaw ng mga tsino na sila ay nakakaangat sa lahat ng lahi.

Dahil sa malaking ambag ng tsinong kabihasnan sa larangan ng pilosopiya at imbensyon, tumaas ang pagtingin ng mga ito sa kanilang sarili na nagbunsod upang tawaging barbaro ang sinumang hindi tumanggap o naniwala sa kanilang mga pananaw.

Dahil na rin dito, pinaniwalaan ng mga tsino na ang kanilang kabihasnan ang maituturing na katangi-tangi sa lahat kung kaya ito ay tinawag nila bilang zhongguo na ang ibig sabihin ay “gitnang kaharian”. Kabiang sa paniniwalang umiral sa tsino na ang namumunong emperador sa kanila ay ang anak ng langit.